Prezentačná webstránka

Prezentačné webstránky sú navonok jednoducho vyzerajúce webstránky, ktorých cieľom je informovanie a získavanie klientov. Niekedy sú tieto webstránky prvotným kontaktom medzi potencionálnym klientom a vaším biznisom. 

Preto je dôležité, aby poskytovali len toľko informácii ktoré presvedčia klienta, že vás bude kontaktovať. Ich ďalším cieľom je poskytnúť klientom základné údaje, kde a kedy ste  k dispozícii. Prezentačná webstránka 

Kontaktujte nás

Copyright © 2022 WebFit | Powered by WebFit